Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    Zawodyň suraty_1460x569_1360x569

150-den gowrak işgäri bolan Armstrongyň awtoulag tormoz ulgamynyň tejribeli inersenerleri bar.23 ýyldan gowrak awtoulag tormoz önümlerine üns berýäris we bu karýera hemişe höwes edýäris.Biz öz abraýymyz bilen işleýäris we hilimizde dowam etsek üstünlikleriň gazanyljakdygyna ynanýarys.

HABARLAR

täze

Zawodyň umumy syny

20 ýyldan gowrak wagt bäri sürtülme materiallary pudagyna ünsi jemledik, arka plastinka we sürtülme materiallaryna çuňňur düşünýäris, şeýle hem ýokary we aşaky akym ulgamyny döretdik.

Tormoz ýassygy öndürmek prosesinde, esasanam sürtülme materialy garyşdyrmak we tormoz torlaryny üwemek prosesi, t-de ullakan tozan talap eder ...
Poroşok örtük bilen boýag sepmegiň arasynda näme tapawut bar?
Poroşok örtük we boýag sepmek tormoz ýassygy önümçiliginde iki gaýtadan işleýiş tehnikasydyr.Iki funksiýa hem serfde gorag örtügi döretmekdir ...